Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.03.2010

Постановление № 116 - ДМ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Центральний апарат ДКЦПФР

ПОСТАНОВА № 116 - ДМ

м.Київ

2010-03-01

Я, уповноважена особа Комісії – Петренко Володимир Оникійович, член Комісії, на підставі доручення Голови Комісії Петрашка Сергія Ярославовича від 16.02.2010 №75-ДМ, розглянувши у присутності головного спеціаліста відділу моніторингу емітентів цінних паперів та управителів іпотечним покриттям департаменту моніторингу фондового ринку Добровольського Вадима Валерійовича, головного спеціаліста відділу правозастосування юридичного департаменту Похитун Жанни Миколаївни та представника юридичної особи Приходько Світлани Вікторівни, яка діяла на підставі довіреності від 03.10.2008р., матеріали справи у відношенні публічного акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» (04703 м. Київ Московський проспект, 6, тел./факс 8 (044) 428-61-28 (044) 410-06-62 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26410155, р/р 32006176101 в Головному управлiнні Hацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi МФО 321024),

ВСТАНОВИВ:

У відношенні публічного акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 15.02.2010 №38-ДМ, відповідно до якого товариством порушено вимоги пункту 1 глави 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364 (далі – Положення) в частині неопублікування в офіційному друкованому виданні особливої інформації у строк, встановлений Положенням. Публічним акціонерним товариством «Перший Інвестиційний Банк» подано до Комісії особливу інформацію (відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії – 08.12.2009р.) за вхідним реєстраційним номером від 14.01.2010р. № 404, де вказано, що зазначену інформацію опубліковано в офіційному друкованому виданні 31.12.2009р. (Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Положення, зокрема, встановлено, що розкриття особливої інформації здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні у строк протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії. Пояснення, надані представником юридичної особи під час розгляду справи, не є підставою для звільнення даної юридичної особи від відповідальності за вчинене правопорушення на ринку цінних паперів. Враховуючи вищевикладене на підставі статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в України», та підпункту 1.5 пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 р. №2272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2008 р. за № 120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За неопублікування в офіційному друкованому виданні особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії – 08.12.2009р.) у строк, передбачений нормативно-правовим актом Комісії, у відношенні публічного акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» застосувати санкцію у вигляді штрафу у розмірі 510 (п’ятсот десять) грн. 00 коп., який слід перерахувати на рахунок територіального управління Державного казначейства за місцезнаходженням платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити до юридичного департаменту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.