Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.01.2010

Постановление № 1-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

ТУ в м.Києві

ПОСТАНОВА № 1-КУ

м.Київ

2010-01-20

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Коровченко Сергій Володимирович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у присутності провідного спеціаліста – Самборського Віталія Станіславовича та представників юридичної особи – Заїки О.С, яка діяла на підставі довіреності від 04.01.2010 №Д07/2010/01/04-12 та Романенко І.М, яка діяв на підставі довіреності від 04.01.2010 №Д07/2010/01/04-13, у відношенні ВАТ «Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго», (код за ЄДРПОУ 00131305; місцезнаходження: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 12 січня 2010 року №1-КУ факт порушення ВАТ «Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» вимог ст. 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.7 глави 7 розділу 5 “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПРФ від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за № 97/13364 (далі - Положення), а саме: подання не в повному обсязі ВАТ «Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» регулярної річної інформації за 2008 рік до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (відсутній аудиторський висновок). Відповідно до ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” – регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді). Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до п.1 глави 2 розділу 5 Положення – річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає, зокрема - аудиторський висновок. Оскільки, ВАТ «Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» подало не в повному обсязі регулярну річну інформацію за 2008 рік до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах, за що статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» були надані письмові пояснення від 12.01.2010р. №90/09-20. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктом 3 розділу VII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За подання не в повному обсязі регулярної річної інформації накласти на ВАТ «Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п*ятдесят) гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Коровченко С.В.