Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.06.2009

Постановление № 415 -КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Центральний апарат ДКЦПФР

ПОСТАНОВА № 415 -КФ

м.Київ

2009-06-18

Я, уповноважена особа Комісії, член Комісії Бурмака Микола Олексійович, за дорученням Голови Комісії від 06.06.2008р. №258-КФ, розглянувши у присутності головного спеціаліста департаменту корпоративних відносин Цимбровича Олександра Володимировича, головного спеціаліста юридичного управління Бурдак Тетяна Ігорівни, (представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явився) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних у відношенні акціонерного комерційного банку «Новий», код за ЄДРПОУ 19361982, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, б.93, тел. 770-29-54,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів №75-КФ від 04 червня 2008 року, акціонерним комерційним банком «Новий» порушено вимоги чинного законодавства, а саме: несвоєчасно надано до Комісії документи на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій (вх.№8803 від 08.05.2008р.), тим самим порушено вимоги пункту 4 Глави 4 Розділу ІІ Положення про порядок реєстрації випуску акцій, від 26.04.2007р. №942, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007р. за №619/13886, відповідно до якого для реєстрації звіту про результати розміщення акцій у разі, якщо у строки розміщення акцій не було розміщено жодної акції або прийняте рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції, товариство подає до реєструвального органу документи не пізніше 15 календарних днів з дня затвердження уповноваженим органом товариства звіту про результати розміщення акцій. Звіт про результати розміщення акцій затверджено Наглядовою Радою АКБ «Новий» (уповноважений загальними зборами акціонерів орган) 14 листопада 2007 року. Документи на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій надані 08.05.08р. Пояснень причин неподання звіту в термін 15 календарних днів після затвердження звіту (14 листопада 2007р.) представник юридичної особи не мав. Враховуючи наведене та керуючись абзацем 3 частини першої статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктом 1.3 розділу ХVІІ “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. 1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Комісії, а саме: за несвоєчасне надання документів на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій на акціонерний комерційний банк «Новий» накласти штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України за балансовим рахунком 3111 “Надходження до загального фонду державного бюджету”, КЕКД 21081100, символ звітності 106 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії _____________________________М. Бурмака