Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.12.2008

Постановление № 761 – КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

ТУ в м.Києві

ПОСТАНОВА № 761 – КУ

м.Київ

2008-12-04

Я, начальник відділу Пуха Дмитро Олексійович, уповноважена особа Комісії, на підставі доручення начальника територіального управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві Арсірія Ярослава Олександровича від 17.06.2008 року №19-КУ, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності представника ВАТ «КБ Хрещатик» - Брусліновської Ніни Василівни, яка діяла на підставі довіреності від 03.12.2008 року, у відношенні ВАТ «КБ Хрещатик» (код за ЄДРПОУ 19364259; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; кореспонденський рахунок №32000191201 в Головному управлінні Національного Банку України по м. Києву і Київській області; телефон: (044) 537-74-79),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 25.11.2008 р. №814-КУ, винесеного у відношенні ВАТ «КБ Хрещатик»: факт здійснення депозитарної операції з акціями ВАТ “Нафтохімбуд” зберігачем ВАТ КБ “Хрещатик” з прийманням розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або без відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї операції, а саме: в період дії розпорядження уповноваженої особи Комісії №100-З від 17.07.2007 року яким зупинено обіг акцій ВАТ «Нафтохімбуд». Відповідно до п. 9 Глави 2 Розділу V “Положення про депозитарну діяльість”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві від 17.10.2006 року №999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.11.2006 року за №1238/13112, порядок здійснення кожної депозитарної операції визначається внутрішніми докуметами депозитарної установи та може передбачати, зокрема, приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції. Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», п 3 розділу VІІ, п. 1.5 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07 №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.08 року за № 120/14811

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку застосувати до ВАТ КБ “Хрещатик” санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Пуха Д.О.