Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.05.2003

Постановление № 266-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

ТУ в м.Києві

ПОСТАНОВА № 266-КИ

м. Київ

2003-05-12

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в М. КИЄВІ та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні АЕК "Київенерго", місцезнаходження: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, ЄДРПОУ 00131305,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 23 квітня 2003 р. №265-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення АЕК "Київенерго" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 28.03.02 р. №195-КИ, термін виконання якого закінчився 30.04.02 р. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери ВІД 28.03.02 р. №195-КИ було винесено стосовно порушення вимог "Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, а саме: - Основні показники в публікації не співпадають з показниками в інформації, що публікується (невірні дині про чистий дохід від реалізації за звітний період, невірні дані при необоротні активи та поточні зобов'язання за попередній період); - Невірно вказана кількість акціонерів в Інформації, що публікується, та в публікації; - Неповна інформація про посадових осіб емітента; - Відсутня інформація про володіння посадовими особами акціями емітента, - Відсутні номер та дата внесення аудитора до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторською палатою України; - Відсутні примітки до Відомостей про цінні папери емітента; - Відсутні дані про чистий дохід від реалізації за звітний період в Інформації про основну продукцію, що виробляє емітент; - Неповна інформація про сировинну базу та споживачів продукції за регіонами України; - Відсутні пояснення до Основних засобів емітента; - Звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів не містять даних за попередній період; - Звіт в електронній формі зроблений за старою версією; - Відсутні "Примітки до фінансової звітності". На виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 28.03.02 р. №195-КИ товариство надало публікацію інформації про фінансово-господарську діяльність АЕК "Київенерго" за 2000 рік від 23.04.2002 р. (у доповнення до публікації у газеті "Українська Інвестиційна Газета" від 12.06.2001 р. №24 (206) (лист від 29.04.02 р. вх. №975 р.) Таким чином п. 1 Розпорядження усунуто, інші пункти не виконано. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні АЕК "Київенерго" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті про правопорушення. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів представник юридичної особи не з'явився. Постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 29.04.2003 р. (лист під 30.04.2003 р. вих. №2023/20), що направлялася товариству до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області не поверталася. На розгляд справи про правопорушення АЕК "Київенерго" пояснення та зауваження не надавало. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження накласти на АЕК "Київенерго" штраф у розмірі 30 (тридцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови, Копію платіжного документу, направити до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.