Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.06.2008

Постановление № 273-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Центральний апарат ДКЦПФР

ПОСТАНОВА № 273-КУ

м.Київ

2008-06-27

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Арсірій Ярослав Олександрович, уповноважена особа Комісії, на підставі ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” - розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Бойчук Ірини Олександрівни, начальника відділу – Пухи Дмитра Олексійовича, представника АЕК „Київенерго” Романенко Ірини Михайлівни, яка діяла на підставі довіреності від 17.06.08 №Д07/3503, у відношенні акціонерної енергопостачальної компанії „Київенерго” (код за ЄДРПОУ 00131305; місцезнаходження: 01001, м. Київ, пл. Франка, 5; розрахунковий рахунок №26006359501 в АБ «Енергобанк», МФО 300272; телефони, факс, інші засоби зв’язку: (044) 239-41-62),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 17.06.2008 р. №303-КУ ознаки ненадання документів АЕК „Київенерго” на письмовий запит територіального управління Комісії у м. Києві (лист від 17.05.08 вих. №01/2603/09-15). Станом на 10.06.2008 р. до територіального управління Комісії у м. Києві надійшов лист АЕК „Київенерго” (від 06.06.2008 вих. №Д27/3314) з додатками, що свідчить про несвоєчасне надання документів АЕК „Київенерго”. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів АЕК „Київенерго” надало до територіального управління Комісії у м. Києві письмові пояснення (лист від 19.06.2008 р. вих. №Д27/3556), відповідно до яких: „Лист територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві від 17.05.2008 №01/2603/09-15 надійшов на адресу Акціонерної енергопостачальної компанії „Київенерго” 22.05.2008. Відповідно до цього листа АК „Київенерго” мала б надати інформацію у термін до 23.05.2008. Компанія мала намір надати більш достовірну та повну інформацію, а термін надання інформації був встановлений занадто стислий, тому Компанія не змогла надати територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві своєчасно інформацію. Розуміючи важливість та враховуючи значний обсяг надання інформації, АК „Київенерго” зробила все можливе для якнайшвидшого надання інформації територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та надіслала лист 06.06.2008”. Статтею 11 Закону України „Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні” за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 14 статті 8, ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пункту 3 розділу VІІ, пункту 1.3 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 11.12.2007 року № 2272, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.2008 року за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на АЕК „Київенерго” санкцію вигляді штрафу в розмірі – 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає – 510 грн. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії Я.Арсірій