Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.05.2008

Постановление № 239 - КУ

про закриття справи

ТУ в м.Києві

ПОСТАНОВА № 239 - КУ

м.Київ

2008-05-28

Я, т.в.о. начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Жупаненко Віктор Миколайович – уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста - Коробка Миколи Миколайовича, головного спеціаліста - Бойчук Ірини Олександрівни, представників юридичної особи Бавріної Ірини Михайлівни, яка діяла на підставі довіреності від 28.02.2008 року №612/0/2-08 та Зайченко Катерини Володимирівни, яка діяла на підставі довіреності від 15.05.2008 року №1677/0/2-08, у відношенні ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» (далі – ВАТ «ПІБ») (код ЄДРПОУ 26410155, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6; к/р №32006176101 в головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО: 321024; тел./факс (044) 468-27-72, 410-06-62),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 15 травня 2008 року № 262-КУ ознаки порушення вимог п. 3.6 Глави 1 Розділу V «Положення про депозитарну діяльність», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2006 року №999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за №1238/13112, а саме: – зберігачем ВАТ «ПІБ» було відкрито ДАК «Укрмедпром» рахунок у цінних паперах на підставі пакету документів, в якому відсутня заява на відкриття рахунку в цінних паперах. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» були надані письмові пояснення (лист від 23.05.2008 року вх.№5736/09-20), відповідно до яких: «… 1. Рахунок у цінних паперах юридичній особі - резиденту ДАК "Укрмедпром" відкрито 29.01.2007 р. Відповідно до п. 3 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999 «Про затвердження Положення про депозитарну діяльність», депозитаріям цінних паперів і зберігачам цінних паперів привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення не пізніше року від дати набрання чинності цим рішенням. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999 набрало чинності 08.12.2006 р. Отже, Зберігач був зобов`язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог вказаного Рішення до 07.12.2007 р. В період з дня набрання чинності Рішенням до дня приведення своєї діяльності у відповідність до нього, Зберігач мав право здійснювати діяльність відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61. Відповідно до п.п. 5.1., ,5.4.1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61 для обслуговування обігу цінних паперів зберігані відкривають рахунки у цінних паперах власникам-юридичним та фізичним особам, резидентам і нерезидентам, які після відкриття рахунку набувають статусу депонентів. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа-резидент подає зберігану такі документи: • анкету рахунку у цінних паперах; • копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво (довідку); • довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи; • довідку про ідентифікаційний код платника податків; • картку із зразками підписів не менше двох розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником та головним бухгалтером (бухгалтером) юридичної особи (якщо посада головного бухгалтера передбачена штатним розписом юридичної особи) і засвідчену нотаріально. У наведеному переліку відсутній такий документ як заява на відкриття рахунку у цінних паперах. Оскільки станом на 29.01.2007 р. Зберігач не привів свою діяльність у відповідність до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, при відкритті рахунку у цінних паперах юридичним особам-резидентам він зобов`язаний був керуватись Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61. Пунктом 3.3. Положення про депозитарну діяльність затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 року N 61 встановлено, що обслуговування операцій (адміністративних, до яких входить операція по відкриттю рахунку, інформаційних, облікових) з цінними паперами на рахунках у цінних паперах депозитарна установа здійснює згідно з чинним законодавством відповідно до письмових розпоряджень власника цінних паперів чи уповноваженої ним особи або емітента цінних паперів та визначених чинним законодавством відповідних підтверджувальних документів, які є підставою для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах. Отже, викладене в Акті Управління про правопорушення на ринку цінних паперів № 262 від 15.05.08 р. твердження про те, що Зберігачем порушено вимоги п.3.6. Глави 1 Розділу V "Положення про депозитарну діяльність", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2006 року № 999, в частині відкриття ДАК "Укрмедпром" рахунку у цінних паперах на підставі пакету документів, в якому відсутня заява на відкриття рахунку у цінних паперах є безпідставним, оскільки на день відкриття цього рахунку існувало право Зберігача вимагати від юридичної особи-резидента або заяву про відкриття рахунку або анкету рахунку у цінних паперах, яку Зберігач і отримав від ДАК "Укрмедпром". Розглянувши та проаналізувавши надані документи, Уповноважена особа Комісії дійшла висновку, що з боку ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» відсутній факт вчинення правопорушення. Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 2 розділу ІІІ та пп. 2 п. 3 розділу VІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 11.12.07 №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.08 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» закрити за відсутності факту вчинення правопорушення. 2. Дану постанову направити особі щодо, якої її винесено. Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.