Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.04.2008

Постановление № 144-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

ТУ в м.Києві

ПОСТАНОВА № 144-КУ

м.Київ

2008-04-09

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві - Арсірій Ярослав Олександрович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності т.в.о заступника начальника відділу – Дяченка Євгена Валерійовича, головного спеціаліста – Білоченко Тетяни Василівни та представника юридичної особи – Куреганової Ірини Миколаївни, яка діяла на підставі довіреності від 07.04.08 №1217/0/2-08, у відношенні відкритого акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» (далі по тексту – ВАТ КБ «ПІБ») (код за ЄДРПОУ 26410155; місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6; кореспонденський рахунок №32006176101 в головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО: 321024; телефони, факс, інші засоби зв’язку: (044) 468-27-72, 410-06-62,

ВСТАНОВИВ:

факт ненадання зберігачем ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» інформації на запит керівника робочої групи у строк до 16год. 00 хв. 25.03.2008 року. Вищевикладене пояснюється наступним. Запитом Уповноваженої особи Комісії – керівника робочої групи Дяченка Є.В. від 25.03.2008 року (вх. №861/0/1-08 від 25.03.2008 року) були витребувані наступні документи : «У разі відкриття рахунку у цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» іншим фізичним/юридичним особам, надати наступні документи : - які були підставою для відкриття рахунку у цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар»; - документів на підставі яких зберігач ВАТ КБ «ПІБ» здійснював облікові та безумовні операції з акціями ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» на рахунку інших фізичних/юридичних осіб; - витяг з журналу розпоряджень ВАТ КБ «ПІБ», до якого внесені розпорядження, що надходили від ініціаторів вищевказаних операцій; - витяг з журналу операцій ВАТ КБ «ПІБ», до якого внесена інформація про проведення та виконання вищевказаних операцій; - виписку про обіг на рахунку в цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» інших депонентів». На зазначений запит відкрите акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» ніяких документів щодо відкриття рахунків у цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» будь-яким іншим фізичним/юридичним особам робочій групі не надало. Згідно Розпорядження Сторк Холдингс Лімітед («STORKE HOLDINGS LIMITED») від 14.03.2008 року №03/3 (яке надійшло до зберігача ВАТ КБ «ПІБ» 14.03.2008 року вх. №325), підписане розпорядником рахунку Гутман К.В., на зарахування 11 437 581 штук акцій ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» від номінального утримувача ВАТ КБ «ПІБ» з рахунку в цінних паперах «GERIST INVEST LIMITED» (ГЕРІСТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД) до номінального утримувача ВАТ КБ «ПІБ» на рахунок в цінних паперах Сторк Холдингс Лімітед («STORKE HOLDINGS LIMITED»), контрагентом зазначеної облікової операції виступає «GERIST INVEST LIMITED» (ГЕРІСТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД), якому було відкрито у зберігача ВАТ КБ «ПІБ» рахунок у цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар». Документи на підставі яких зберігач ВАТ КБ «ПІБ» відкрив рахунок «GERIST INVEST LIMITED» (ГЕРІСТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД) у цінних паперах ЗАТ по виробництву «Індар» робочій групі надано не було. за що ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачено відповідальність юридичних осіб. У відповіді ВАТ КБ «ПІБ» на запит Уповноваженої особи Комісії від 25.03.08, зокрема, зазначено, що інші власники фізичні/юридичні особи, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» в обліковій системі зберігача ВАТ КБ «ПІБ» станом на 25.03.08 відсутні. У зв’язку з ненаданням ВАТ КБ «ПІБ» вищезазначеної інформації уповноваженою особою Комісії складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 27.03.2008 року №162-КУ. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ КБ «ПІБ» листом від 09.04.08 за вх.№3136/09-20 було надано письмові заперечення, згідно яких: «В акті стверджується, що Банком на запит уповноваженої особи Комісії – керівника робочої групи Дяченка Є.В. не надані відповідні документи. Це твердження не відповідає дійсності, оскільки, відповідно до запиту, вимагались документи на підставі яких було відкрито рахунок у цінних паперах депоненту STORKE HOLDINGS LIMITED (Сторк Холдингс Лімітед), документи, на підставі яких зберігач здійснював облікові та безумовні операці на рахунку STORKE HOLDINGS LIMITED (Сторк Холдингс Лімітед) за період з моменту відкриття рахунку у цінних паперах по 25.03.08, витяги з журналів розпоряджень та операцій, до яких відповідно віднесені розпорядження та операції з цінними паперами депонента STORKE HOLDINGS LIMITED (Сторк Холдингс Лімітед), виписку про обіг на рахунку в цінних паперах STORKE HOLDINGS LIMITED (Сторк Холдингс Лімітед) акцій ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» з моменту відкриття рахунку по 25.03.08 та документи. ..У разі відкриття рахунку у цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» іншим фізичним/юридичним особам… Відповідно до ст. 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України, зокрема, на письмову вимогу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства – стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу. Учаснику депозитарної системи України забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого учасника депозитарної системи України, навіть якщо їх дані зазначено у документах та договорах клієнта. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації про облік іменних цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законом». Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3.1. Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії 17.04.03 №162 - уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, мають право: безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв»язку з реалізацією своїх повноважень. Також п. 4.2. Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів визначено, що ліцензіат та його посадові особи під час проведення перевірки зобов»язані, зокрема, своєчасно надавати робочій групі повну та достовірну інформацію щодо діяльності ліцензіата. Щодо заперечень ВАТ “КБ “ПІБ” слід зазначити, що в запиті уповноваженої особи Комісії від 25.03.08 було чітко сформульовано питання, а саме: «У разі відкриття рахунку у цінних паперах ЗАТ по виробництву інсулінів «Індар» іншим фізичним/юридичним особам, надати наступні документи:…..». Слід вказати, що перевірка ВАТ “КБ “ПІБ” проводилась на підставі звернення Генеральної прокуратури України, у якому вимагалось перевірити законність проведення операцій з акціями ЗАТ «Індар» у 2008 році. Оскільки, згідно запиту уповноваженої особи Комісії від 25.03.08 засвідчені належним чином копії документів необхідно було надати у термін до 16 год 00 хв. 25.03.08, а станом на 09.04.08 вищезазначених документів надано не було, то вищенаведене свідчить про ненадання інформації. Слід зауважити, що у запиті було зазначено, що за ненадання, несвоєчасного надання або надання завідомо недостовірної інформації територіальним управлінням Комісії у м. Києві до ВАТ «КБ «ПІБ» будуть застосовані санкції передбачені ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за ненадання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Обтяжуючими вину обставинами є те, що ВАТ “КБ “ПІБ” правопорушення щодо ненадання інформації вчинено повторно, про що свідчать Постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 06.06.07 №400-КУ та від 19.06.07 №434-КУ. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 10, 14 ст. 8, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, п. 1 розділу XIV, п. 1.3 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 11.12.2007 року № 2272, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.08 за №120/14811.

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання інформації накласти на ВАТ “КБ “ПІБ” штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень. 2. Винести ВАТ “КБ “ПІБ” розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.