Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.01.2008

Постановление № 15-КУ

про закриття справи

ТУ в м.Києві

ПОСТАНОВА № 15-КУ

м.Київ

2008-01-30

Я, начальник відділу Ющенко Т.І., уповноважена особа Комісії, на підставі доручення начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві Арсірія Ярослава Олександровича від 10.01.2008 року №6-КУ, розглянувши у присутності заступника начальника відділу Бойчук Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Кондратюка Сергія Леонідовича, який діяв за довіреністю від 25.01.08 №7 матеріали справи у відношенні закритого акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, код ЄДРПОУ 22877057, адреса: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1, банківські реквізити: п/р *** в ***, МФО 321024, тел. 8 044 4615430, 4615428,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення №14-КУ від 23.01.08, складеного у відношенні закритого акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, встановлено факт недотримання закритим акціонерним товариством ”Українська міжбанківська валютна біржа” вимог п. 4 гл. 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №347 від 26.05.2006, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 року за №974/12848 (далі по тексту- Ліцензійні умови №347) та вимог п. 23 гл. 3 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.06 №348, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.06 за №973/12847 (далі за текстом - Ліцензійні умови №348) в частині недотримання вимог абз. 3 п. 4 наказу Державного департаменту фінансового моніторингу «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» від 13.05.03 №48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.03 за №394/7715 із змінами та доповненнями ( далі за текстом – Наказ №48), а саме: закрите акціонерне товариство ”Українська міжбанківська валютна біржа” з моменту подання п’ятого повідомлення на паперовому носії про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (всього повідомлень пов’язаних між собою взято на облік – 29; повідомлень паперових не пов’язаних між собою взято на облік - 18), в місячний термін не забезпечив перехід на подання інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді. Відповідно до вимог п. 4 гл. 2 Ліцензійних умов №347 та вимог п. 23 гл. 3 Ліцензійних умов №348 ліцензіат зобов’язаний протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до вимог абз. 3 п. 4 Наказу №48 у разі необхідності подання п’ятого та наступних повідомлень суб’єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення Держфінмоніторингу на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення та в місячний строк з моменту подання п’ятого повідомлення забезпечує подання інформації в електронному вигляді. Під час розгляду справи про правопорушення представником закритого акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа” було надано до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві пояснення (від 30.01.08 вх. №717/09-20) з додатками, відповідно то яких встановлено, що закрите акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа” забезпечило перехід на подання інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді, що свідчить про усунення порушення на час розгляду справи про правопорушення. Враховуючи вищевикладеного та керуючись п. 3.5 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 №2 (в редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України16.03.2001 за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа” у зв’язку з усуненням правопорушення на час розгляду справи про правопорушення. 2. Копію даної постанови надіслати особі, щодо якої закрито справу.