Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.06.2007

Постановление № 342-УЛ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Центральний апарат ДКЦПФР

ПОСТАНОВА № 342-УЛ

м.Київ

2007-06-11

Я, уповноважена особа Комісії - член Комісії Нестеренко Іван Іванович, розглянувши у присутності уповноваженої особи ТОВ "КБ "Дельта" Денисенко Наталії Сергіївни (довіреність від 11.06.2007 б/н), спеціаліста юридичного управління Кривоблоцької Оксани Петрівни та головного спеціаліста відділу ліцензування реєстраторської, депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів Іващенко Ольги Юріївни, матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ "КБ "Дельта" (ідентифікаційний код юридичної особи 34047020; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-б; поточний рахунок 32002140001 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 380236, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від 26.06.2006 серії АВ № 115278),

ВСТАНОВИВ:

У відношенні ТОВ "КБ "Дельта" складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 25.05.2007 № 29-УЛ щодо порушення вимоги підпункту 9.4. пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 № 349, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 975/12849 (далі - Ліцензійні умови), а саме: банк листом від 10.04.2007 № 2/01-17/1196 несвоєчасно повідомив про зміни в складі сертифікованих фахівців зберігача, а саме про звільнення з 27.09.2006 головного економіста сектору депозитарної діяльності Недбайла С.В. Термін подачі цієї інформації до органу ліцензування згідно зазначених Ліцензійних умов становив 26.10.2006. Під час розгляду справи встановлено обставини, що обтяжують відповідальність ТОВ "КБ "Дельта", в частині винесення протягом року четвертої постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, а саме вказаному товариству винесені санкції у вигляді штрафу у розмірі 1000 та 500 грн. (Постанови № 718-ДМ та № 721-ДМ про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 28.12.06) та санкція у вигляді попередження (Постанова № 332-УЛ про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 06.06.07). На підставі абзацу 3 частини 1 статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п. 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісїї від 09.01.1997 р. № 2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 р. № 27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне подання інформації про зміни в складі сертифікованих фахівців зберігача, а саме про звільнення з 27.09.2006 головного економіста сектору депозитарної діяльності Недбайла С.В., по відношенню до ТОВ "КБ "Дельта" застосувати санкцію у вигляді штрафу у розмірі 2550 гривень (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят гривень), який слід зарахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", по коду бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності банку 106 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу направити до юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.