Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.06.2006

Постановление № 374 - УЛ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Центральний апарат ДКЦПФР

ПОСТАНОВА № 374 - УЛ

м.Київ

2006-06-23

Я, уповноважена особа Комісії, член Комісії - Несторенко Іван Іванович розглянувши у присутності представників: головного спеціаліста юридичного управління Степанова Євгенія Олексійовича, головного спеціаліста відділу ліцензування управління цінними паперами, реєстрації та ліцензування організаторів торгівлі, реєстрації фінансових установ управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів Люх Анни Петрівни та представника АППБ "АВАЛЬ" Шовкун Тетяни Анатоліївни (довіреність № 08-10-3/3-110) матеріали справи у відношенні АКЦІОНЕРНОГО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ "АВАЛЬ", що має такі реквізити: ідентифікаційний код юридичної особи 14305909; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів; депозитарної діяльність зберігача цінних паперів від 19.10.2004 р. серії АБ № 113069; місцезнаходження: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова, 9; тел. (8044) 490-89-39; розрахунковий рахунок: 32008173102; банк: Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, МФО 321024,

ВСТАНОВИВ:

У відношенні АКЦІОНЕРНОГО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ "АВАЛЬ", складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 09.06.2006 за № 75-УЛ, щодо порушення вимог підпункту 3.5.6.6 пункту 3.5.6 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.03.2001 за № 49 та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 за № 60, зареєстрованих Міністерством юстиції України 06.04.2001 за № 318/5509 (зі змінами та доповненнями) а саме: Івано-Франковська обласна дирекція АКЦІОНЕРНОГО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ "АВАЛЬ" несвоєчасно надала до Комісії довідку про зміни у складі керівних посадових осіб та фахівців торговця цінними паперами, які сертифіковані в установленому Комісією порядку, що підтверджується наступним. Згідно з наданим листом в установленому порядку до Комісії (вих. від 10.05.2006 р. № 08-10-3/2-87) на посаду директора Івано-Франковської обласної дирекції АКЦІОНЕРНОГО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ "АВАЛЬ" призначено Старчевську Г.М. наказом № 148-к від 05.01.2006 р. (сертифікат № 20031-Т, термін дії 17.04.2006 р.-22.04.2008 р.) та на посаду начальника відділу цінних паперів Івано-Франковської обласної дирекції АКЦІОНЕРНОГО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ "АВАЛЬ" наказом від 06.03.2006 р. № 130 призначено Банцур О.М. (сертифікат № 20032-Т, термін дії 17.04.2006 р.-09.03.2009 р.). Враховуючи вищевикладене, на підставі абзацу 3 статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пункту 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09.01.97 № 2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 р. № 27.

ПОСТАНОВИВ:

1.3а несвоєчасне надання інформації по відношенню АКЦІОНЕРНОГО ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ "АВАЛЬ" застосувати санкцію у вигляді штрафу у розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) гривень, який слід зарахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", по коду бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності 106 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу направити до юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до господарського суду у встановленому чинним законодавством порядку.