Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-04
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Заступник Голови ПравлiнняХрамов Юрiй Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.12.2016обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Березовик Вадим Михайлович-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.12.2016 (протокол №22) Березовика Вадима Михайловича обрано з 21.12.2016 до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено його на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати обрання членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.12.2016 (протокол №22).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Березовик В.М. обiймав такi посади:
? 04.2011 – 05.2011 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
? 05.2011 – 10.2012 – Голова Правлiння ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
? 11.2012 – 02.2013 – директор з розвитку бiзнесу ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»;
? 06.2013 – 07.2014 – радник Голови Правлiння ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»;
? 02.2015 – 05.2015 – в.о. Голови Правлiння АТ «КIБ»;
? 05.2015 – 05.2016 – Голова Правлiння АТ «КIБ»;
? 05.2016 – 07.2016 – в.о. Голови Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК»;
? 07.2016 – по т.ч. – Голова Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК».
16.12.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Москаленко Сергiй Iванович-
5.7e-05
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.12.2016 (протокол №22) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Москаленка Сергiя Iвановича у зв’язку iз поданою ним заявою про припинення повноважень як члена Правлiння.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Москаленко С.I. перебував 2 роки 1 мiсяць.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа володiє 0,000057% вiд статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.