Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 мiсто Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ23707357
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 371-17-17 (044) 371-17-17
6. Електронна поштова адресаusk@уck.net.ua
7. Голова комiсiї з припиненняКравченко Антон Валерiйович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
101.12.201609.12.2016Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮВIД-2009»3637428745.59498148.194476
За даними Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 01.12.2016 р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 09.12.2016 р., пакет акцiй юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮВIД-2009» (код ЄДРПОУ: 36374287, мiсцезнаходження: 61022, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Iванiвська, буд. 1) збiльшився з 526 198 голосуючих акцiй до 556 198 голосуючих акцiй, внаслiдок чого розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу) збiльшився з 45,594981 % до 48,194476 %.