Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 Київ Жилянська, 75
4. Код за ЄДРПОУ14359845
5. Міжміський код та телефон, факс044 495-65-59 044 495-65-65
6. Електронна поштова адресаpapir@bta.kiev.ua
7. т.в.о. Голови ПравлінняБезвушко Є.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.12.2016обраноГолова ПравлінняБезвушко Євген ОлександровичНА 485219
05.05.1998 Хмельницьким РУ ГУМВС України в Хмельницькій області
0
Рішенням Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» (протокол від 07.12.2016 р.) було призначено тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Євгена Олександровича. Посадова особа Безвушко Євген Олександрович (паспорт: серія НА номер 485219 виданий 05.05.1998 р. Хмельницьким РУ ГУМВС України в Хмельницькій області) часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до призначення Голови Правління. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший консультант ТОВ «Сі Бі Річард Елліс», аналітик відділу корпоративних фінансів, керівник проекту відділу корпоративних фінансів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Член Наглядової ради ( незалежний) ПАТ "БТА БАНК", заступник Голови Правління ПАТ "БТА БАНК".
07.12.2016припинено повноваженняГолова ПравлінняПрохоренко Валерій ПетровичМЕ 673931
15.09.2005 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві
0
Наглядовою радою ПАТ "БТА БАНК" від 07.12.2016 р. (протокол від 07.12.2016 р.) було прийнято рішення про припинення повноважень посадової особи Прохоренка Валерія Петровича. Посадова особа Прохоренко Валерій Петрович (паспорт: МЕ 673931, виданий 15.09.2005 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві) часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2016 р.
07.12.2016припинено повноваженняЧлен ПравлінняДіденко Віктор ВікторовичКР 135206
17.10.1996 Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області
0
Наглядовою радою ПАТ "БТА БАНК" від 07.12.2016 р. (протокол б/н від 07.12.2016 р.) було прийнято рішення про припинення повноважень посадової особи Діденка Віктора Вікторовича. Посадова особа Діденко Віктор Вікторович (паспорт КР 135206, виданий 17.10.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області) часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.06.2016 р. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.