Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Тарасівська 19
4. Код за ЄДРПОУ38377143
5. Міжміський код та телефон, факс/044//364-73-70 /044/364-73-70
6. Електронна поштова адресаo.ushakova@alpari-bank.com.ua
7. Голова ПравлінняКраснощок О.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.12.2016призначеноПерший заступник Голови ПравлінняПерелигін Єгор Євгеновичд/н д/н
д/н
0
05.12.2016 Спостережною Радою ПАТ «АЛПАРІ БАНК» прийнято рішення про призначення на новостворену посаду Першого заступника Голови Правління Перелигіна Єгора Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надав) прийнято Спостережною радою (протокол №24 від 05.12.2016), на підставі заяви Перелигіна Єгора Євгеновича, та наказу Голови Правління № 65-К від 05.12.2016. Обгунтування змін у персональному складі – прийняття на новостворену посаду. Непогашеної судимості не має. Призначений на невизначений строк (безстроково). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 0 акцій. За останні п’ять років займав наступні посади: 01.01.2012 – 26.09.2012 Радник з питань міжнародних відносин Асоціації українських автовиробників «УКРАВТОПРОМ». 27.09.2012 - 30.10.2012 Менеджер по роботі з фінансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». 01.11.2012 – 04.06.2013 Менеджер по роботі з фінансовими інститутами і міжнародними фінансовими організаціями Казначейства ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». 06.06.2013 – 16.01.2014 Менеджер з корпоративних питань ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН». 20.01.2014 – 16.07.2014 Радник Голови Правління з економічних, фінансових та інвестиційних питань ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». 01.08.2014 - 01.12.2014 Радник Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК». 27.04.2015 – 29.01.2016 Начальник відділу стратегічного планування фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК». 02.02.2016 – 24.06.2016 Директор Фінансового департаменту ПАТ «БАНК «ЮНІСОН».
05.12.2016призначеноЧлен ПравлінняПерелигін Єгор Євгеновичд/н д/н
д/н
0
05.12.2016 Спостережною Радою ПАТ «АЛПАРІ БАНК» прийнято рішення про призначення членом Правління ПАТ «АЛПАРІ БАНК» Перелигіна Єгора Євгеновича. Протокол №24 від 05.12.2016. (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Обгунтування змін у персональному складі – у зв’язку з прийняттям на посаду Першим заступником Голови Правління . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.