Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Кудрявський узвiз, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 590-46-61 (044) 590-46-64
6. Електронна поштова адресаo.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняГребiнський Леонiд Андрiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.12.2016припинено повноваженняНачальник Служби фiнансового монiторингу - Член ПравлiнняКовальов Олексiй ПавловичМН 538825
18.10.2002 Орджонiкiдзевским РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
0
«05» грудня 2016 року Наглядовою Радою ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (далi – Емiтент) (Протокол №120 вiд «05» грудня 2016 року) було прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Ковальова Олексiя Павловича (паспорт серiї МН №538825, виданий «18» жовтня 2002 року Орджонiкiдзевским РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.) з «09» грудня 2016 року (останнiй день повноважень – «09» грудня 2016 року). Пiдстава для прийняття рiшення – заява Ковальова О.П. про звiльнення з посади начальника Служби фiнансового монiторингу). Ковальов О.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями або часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Строк, протягом якого перебував у складi Правлiння, – з «02» листопада 2015 року. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.