Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Завод напiвпровiдникiв"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69600 Запорiжжя Теплична, 16
4. Код за ЄДРПОУ31792555
5. Міжміський код та телефон, факс0612148514 0612148525
6. Електронна поштова адресаbabiy_jv@siz.zp.ua
7. Арбiтражний керуючий - лiквiдаторКириченко Євген Олександрович

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

№ з/пДата судового рішенняСтрок дії ліквідаційної процедуриНайменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента
1234
124.11.1612Керуючий санацiєю-арбiтражний керуючий Кириченко Євген Олександрович
05.12.2016 року ПрАТ «Завод напiвпровiдникiв» (далi - Боржник) отримало Постанову Господарського суду Запорiзької областi вiд 24.11.2016 р. суддя Кричмаржевський В.А. (69001, м. Запорiжжя, вул. Тюленiна, 21/вул. Шаумяна, 4) по справi № 908/6036/14 (постанова складена та пiдписана в повному обсязi 29.11.2016 року) про визнання Боржника (код ЄДРПОУ 31792555, м. Запорiжжя) банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури строком на 12 мiсяцiв. Призначено лiквiдатором - арбiтражного керуючого Кириченко Євгена Олександровича (свiдоцтво № 722 вiд 18.04.2013 року), який знаходиться за адресою: Днiпропетровська область, м. Днiпродзержинськ, вул. Тагiльська, 11, тел. 0569262044.
Дана постанова суду була прийнята на пiдставi Заяви керуючого санацiєю – арбiтражного керуючого Кириченко Є.О., в зв’язку з несхваленням плану санацiї комiтетом кредиторiв Боржника, стiйкою неплатоспроможнiстю та збитковою дiяльнiстю Боржника.
Загальними зборами акцiонерiв Боржника уповноважена особа на представлення iнтересiв акцiонерiв у процесi провадження справи про банкрутство - не призначалася.
Станом на 31.12.2015 року вартiсть чистих активiв складає – (-9 661 539 047,19 грн.); сума зобов’язань - 15 711 003 722,28 грн.; розмiр власного капiталу - 335 129 913,46 грн.
Спiввiдношення активiв Боржника до його зобов’язань станом на 30.09.2016 року становить – 6.035.212.002,22 грн./16.207.283.306,71 грн. З огляду на показники, активiв Боржника не достатньо для розрахункiв за зобов’язаннями.