Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки, буд 54б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс+38-044-393-74-00 +38-044-393-74-06
6. Електронна поштова адресаavagera@bankcenter.com.ua
7. Голова ПравлінняКлимович І.Л.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.12.2016призначеноЧлен ПравлінняГриценко Андрій ОлександровичВВ 404751
21.04.1998 Кіровським РВ ДМУУМВС України у Донецький обл
0
Рішення про призначення прийнято Засіданням Наглядової Ради 05.12.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової Ради № 92 від 05.12.2016 Посадова особа Гриценко Андрій Олександрович (паспорт: серія ВВ номер 404751 виданий 21.04.1998 р. Кіровським РВ ДМУУМВС України у Донецький обл), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: бесстроково . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу контролюза банковськими ризиками та аналізу Департаменту фінансів та управління ризиками ПАТ "КБ "Центр". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.