Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "КIНТО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 м. Київ Петра Сагайдачного, 25-Б
4. Код за ЄДРПОУ16461855
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 2467350 (044) 2355875
6. Електронна поштова адресаkinto@kinto.com
7. ПрезидентОксанiч Сергiй Михайлович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1лістингПублiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 30.11.2016Інвестиційний сертифікат100000000010000000001.03.20112050Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуІнвестиційний сертифікат бездокументарний іменний
30 листопада 2016 року Приватному акцiонерному товариству "КIНТО" стало вiдомо,
що iнвестицiйнi сертифiкати iменнi з бездокументарною формою iснування ЗНПIФ "Iндекс Української Бiржi"
у кiлькостi 10 000 000 (десять мiльйонiв) штук на загальну номiнальну вартiсть 1000000000 (один мiльярд)
гривень (свiдоцтво про реєстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв №2050, дата видачi 01.03.2011р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку),
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя,
до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв становить 100 (сто) вiдсоткiв
включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". 24 листопада 2016 року
Правлiнням ПрАТ "КIНТО" було прийнято рiшення про включення iнфестицiйних сертифiкатiв в лiстинг
ПАТ "Українська бiржа".