Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК »
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01135 м.Київ вул. Дмитрiвська, 69
4. Код за ЄДРПОУ34819265
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 569-65-15 (044) 569-65-15
6. Електронна поштова адресаbank@credit-optima.com.ua
7. Виконуючий обовязки Голови ПравлiнняДавiденко Роман Борисович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.11.2016призначеноВиконуючий обовязки Голови ПравлiнняДавiденко Роман Борисович* *
особа не надала згоди на розкриття персональних даних
0
Вiдповiдно до Протоколу No 67/2016 засiдання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" вiд 30 листопада 2016 року прийнято рiшення призначити Виконуючим обовязки Голови Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" Давiденка Романа Борисовича з 01.12.2016. Посадова особа часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»-керiвник проекту вiддiлу корпоративних продаж Управлiння пiдтримки продаж, ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»-заступник начальника дирекцiї з продажу продуктiв роздрiбного бiзнесу, заступник начальника дирекцiї за напрямком дiяльностi Центру продаж , ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ»-Радник Голови Правлiння, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» -Радник Голови Правлiння, Заступник Голови Правлiння, тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння.