Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "СПАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03040 м. Київ проспект Голосiївський, буд. 70
4. Код за ЄДРПОУ31623500
5. Міжміський код та телефон, факс(095) 824-25-12 д/н
6. Електронна поштова адресаjulia_gvozdecka@mail.ru
7. Голова правлiнняДуб Юлiя Iванiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.11.2016звільненоГолова правлiнняСiдорова Тетяна Анатолiївна
0
Голова правлiння Сiдорова Тетяна Анатолiївна (Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних) звiльнено 30.11.2016 р.(дата вчинення дiї 30.11.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки 1 мiсяць. Рiшення прийнято на позачерговому засiданнi наглядової ради вiд 30.11.2016р (Протокол б/н вiд 30.11.2016р).
30.11.2016призначеноГолова правлiнняДуб Юлiя Iванiвна
0
Голова правлiння Дуб Юлiя Iванiвна (Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних данних) призначено 30.11.2016 р.(дата вчинення дiї 30.11.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник начальника управлiння, начальник управлiння. Рiшення прийнято на позачерговому засiданнi наглядової ради вiд 30.11.2016р (Протокол б/н вiд 30.11.2016р). Посадова особа приступає до виконування обов'язкiв з 01.12.2016 року.