Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65125 м. Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 2 Б
4. Код за ЄДРПОУ20935649
5. Міжміський код та телефон, факс(048)7222144 (048)7222144
6. Електронна поштова адресаadmin@investbank.odessa.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняКостєв Сергiй Федорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.11.2016звільненоВ.о. Голови Правлiння, Заступник Голови Правлiння, член ПравлiнняКостєв Сергiй ФедоровичЕО 310642
05.04.1997 Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
0
29.11.2016 прийнято рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ "Iнвестбанк" (протокол вiд 29.11.2016) про звiльнення Костєва Сергiя Федоровича (паспорт ЕО №310642 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.04.1997, частки у статутному капiталi емiтента немає) з посад виконуючого обов’язки Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк» 30.11.2016. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку зi звiльненням Костєва С.Ф. за угодою сторiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Костєв Сергiй Федорович перебував на посадi виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" з 30.09.2016 по 30.11.2016, на посадах Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ "КБ "Iнвестбанк" з 12.04.2016 по 30.11.2016.
29.11.2016призначеноВ.о. Голови ПравлiнняМархай Максим АнатолiйовичСН 422012
07.02.1997 Дарницький РВ ГУ МВС України в м.Києвi
0
29.11.2016 прийнято наступне рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ "Iнвестбанк" (протокол вiд 29.11.2016): обрати та призначити Мархая Максима Анатолiйовича Головою Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк» та перевести його на вказану посаду з посади Заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк» пiсля погодження Нацiональним банком України його кандидатури; до погодження Нацiональним банком України кандидатури Голови Правлiння ПАТ «КБ «Iнвестбанк», призначити з 01.12.2016 Мархая Максима Анатолiйовича виконуючим обов’язки Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк».
Змiни у складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю замiщення вакантної посади. Мархай Максим Анатолiйович (паспорт СН №422012 виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.1997, частки у статутному капiталi емiтента немає) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на зазначену посаду безстроково. До призначення на вказану посаду протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: з 27.04.2012 по 14.08.2015 заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу Публiчного акцiонерного товариства «Банк «Київська Русь», з 10.04.2009 по 26.04.2012 начальник управлiння супроводження кредитних операцiй департаменту корпоративного бiзнесу Публiчного акцiонерного товариства «Банк «Київська Русь», з 19.08.2015 по 11.04.2016 виконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi ПАТ «КБ «Iнвестбанк», з 05.10.2015 по 11.04.2016 начальник вiддiлу кредитування та iнвестицiй ПАТ «КБ «Iнвестбанк», з 12.04.2016 по 20.11.2016 начальник управлiння активних операцiй ПАТ «КБ «Iнвестбанк», з 19.08.2015 член Правлiння ПАТ «КБ «Iнвестбанк», з 21.11.2016 Заступник Голови Правлiння ПАТ «КБ "Iнвестбанк".