Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки, 54б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс+38044393-74-00 +38044-393-74-06
6. Електронна поштова адресаavagera@bankcenter.com.ua
7. Голова ПравлінняКлимович І.Л.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.11.2016призначеноЧлен Наглядової радиРадзіховський Юрій ВікторовичКК 819398
05.03.2002 Ленінським РВ УМВС України в Одеський обл.
0
Рішення про призначення прийнято Рішення акціонера ПАТ "КБ "Центр" від 25.11.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера ПАТ "КБ "Центр" від 25.11.2016. Посадова особа Радзіховський Юрій Вікторович (паспорт: серія КК номер 819398 виданий 05.03.2002 р. Ленінським РВ УМВС України в Одеський обл.), призначен на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних чергових виборів . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник генерального директора ТОВ "ФІНОД"; радник Голови ПравліннЯ ПАТ "КБ "Преміум", керуючий відділенням "Одеська регіональна дирекція ПАТ "КБ "Преміум". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.11.2016звільненоЧлен Наглядової радиГрачова Світлана Василівнад/н д/н
д/н
0
Рішення про звільнення прийнято Рішенням акціонера ПАТ "КБ "Центр" від 25.11.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера ПАТ "КБ "Центр" віл 25.11.2016 Посадова особа Грачова Світлана Василівна (паспорт:н/д, Відсутня згода на розкртиття паспортних данних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее