Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ пр-т Голосiївський, б.26а
4. Код за ЄДРПОУ20042839
5. Міжміський код та телефон, факс0442572014 0442580302
6. Електронна поштова адресаbank@fbank.com.ua
7. в.о.Голови ПравлiнняКвашнiн Олександр Сергiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.11.2016звільненозаступник Голови Правлiння-начальник вiддiлу фiнансового монiторингуГайдукова Iрина Василiвна
0
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "Банк Фамiльний" (протокол №44/2016 вiд 25.11.2016), звiльнено за власним баженням 30.11.2016 заступника Голови Правлiння-начальника вiддiлу фiнансового монiторингу, члена Правлiння Гайдукову Iрину Василiвну. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа перебувала на посадi протягом останнiх сiми рокiв.
25.11.2016призначеноЗаступник Голови Правлiння-начальник вiддiлу фiнансового монiторингуМузика Свiтлана Олександрiвна
0
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ "Банк Фамiльний" (протокол №44/2016 вiд 25.11.2016), призначено з 01.12.2016 заступником Голови Правлiння-начальником вiддiлу фiнансового монiторингу, членом Правлiння Музику Свiтлану Олександрiвну. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду заступника Голови Правлiння ПАТ "Банк Фамiльний"; директора департаменту фiнансового монiторингу, начальника служби фiнансового монiторингу ПАТ "Укргазбанк", а також заступника директора департаменту фiнансового монiторингу ПАТ "Промiнвестбанк".