Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04080 м.Київ вулиця Фрунзе, 25
4. Код за ЄДРПОУ36002395
5. Міжміський код та телефон, факс0443649804 0443649801
6. Електронна поштова адресаm.korneva@bank34.ua
7. 23.11.2016В.А.Іщенко

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.11.2016обраноНезалежний Член Спостережної радиМалєв Віктор Володимировичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.11.2016 р., рішення № 8. Малєв Віктор Володимирович (згода на розкриття паспортних даних відсутня ) обраний на посаду Незалежний Член Спостережної ради.Часткою в статутному капіталі емітента та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015 ПАТ КБ "НАДРА" головний економіст, з травня по вересень 2015 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" провідний спеціаліст. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Малєв В.В. є незалежним Членом Спостережної ради (незалежним директором).
23.11.2016обраноЧлен Спостережної радиКоваленко Олександр Івановичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером емітента 23.11.2016 р., рішення №8. Коваленко Олександр Іванович (згода на розкриття паспортних даних відсутня) обраний на посаду Член Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк" начальник управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ "Брокбізнесбанк", директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ "БАНК 3/4" начальник відділу торгівлі цінними паперами. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Коваленко О.І. є представником єдиного акціонера Іщенка В.А.
23.11.2016призначеноЧлен ПравлінняБаданін Артем Валентиновичд/н д/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером емітента 23.11.2016 р., рішення № 8. Посадова особа Баданін Артем Валентинович (згода на розкриття паспортних даних відсутня ), призначений на посаду Член Правління. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: не обмежений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "БАНК 3/4": з серпня 2010 по січень 2011-Головний бухгалтер, з лютого 2011 по червень 2012 - начальник служби внутрішнього аудиту, з червня 2012 р. - начальник управління ризиків та фінансового аналізу. Розмір пакета акцій емітента , які належать цій особі: 0 акцій.