Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Київстар"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03113 м.Київ вул,Дегтярівська, буд.53
4. Код за ЄДРПОУ21673832
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 2090070 (044) 2322184
6. Електронна поштова адресаinfo@kyivstar.net
7. ПрезидентЧернишов П.А.

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняРозмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.)Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.)Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.)Спосіб зменшення статутного капіталу
123456
121.11.2016887119.45232356.35654763.1Анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості
Рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» шляхом анулювання простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що належать ПрАТ «Київстар», у кількості 4 647 127 (чотири мільйони шістсот сорок сім тисяч сто двадцять сім) штук, номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп. кожна, на загальну суму 232356350 (двісті тридцять два мільйони триста п’ятдесят шість тисяч триста п’ятдесят) грн. 00 коп., що становлять 26,192228% статутного капіталу ПрАТ «Київстар», прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київстар» 21.11.2016 року згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» щодо анулювання викуплених ПрАТ «Київстар» власних акцій. ПрАТ «Київстар» стало власником власних акцій у кількості 4 647 127 штук внаслідок здійснення реорганізації ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (попередня назва ПрАТ «Київстар») шляхом приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23163325, що було розташоване за адресою: м.Київ, вул. Народного ополчення, буд.1) (надалі – «ТОВ «СТОРМ») до ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 19.10.2010 року (протокол № 49). На дату проведення вказаних позачергових Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.» (19.10.2010 року) ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» не володіло власними акціями. На дату прийняття вказаного рішення про реорганізацію ПрАТ «Київстар» шляхом приєднання ТОВ «СТОРМ» до ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», ТОВ «СТОРМ» було власником акцій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» у кількості 4 647 127 штук, що на 19.10.2010 року становило 43,4823% статутного капіталу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». Внаслідок приєднання ТОВ «СТОРМ» до ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» зазначені акції ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» у кількості 4 647 127 штук стали власністю ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». Розмір статутного капіталу ПрАТ «Київстар» на дату прийняття рішення про його зменшення: 887119450 (вісімсот вісімдесят сім мільйонів сто дев’ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) грн. 00 коп. Розмір статутного капіталу ПрАТ «Київстар» після зменшення: 654763100 (шістсот п’ятдесят чотири мільйони сімсот шістдесят три тисячі сто) грн. 00 коп. Сума, на яку зменшується статутний капітал ПрАТ «Київстар»: 232356350 (двісті тридцять два мільйони триста п’ятдесят шість тисяч триста п’ятдесят) грн. 00 коп. Частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал ПрАТ «Київстар»: статутний капітал ПрАТ «Київстар» зменшується на 26,192228%. Спосіб зменшення статутного капіталу: Анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Кількість голосуючих акцій емітента та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів Наглядової Ради ПрАТ «Київстар», яким належать акції емітента, станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар»: 1) Ендрю Марк Девіс – Голова Наглядової Ради ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». 2) Борис Олександрович Долгушин – член Наглядової Ради ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». 3) Генріх Даубнер – член Наглядової Ради ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». 4) Міхаіл Юрійович Гєрчук – член Наглядової Ради ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». 5) Йогеш Санджів Малік – член Наглядової Ради ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». Кількість голосуючих акцій емітента та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів Правління ПрАТ «Київстар», яким належать акції емітента, станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар»: 1) Петро Анатолійович Чернишов - Президент ПрАТ «Київстар», Голова Правління ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». 2) Валентін Неакшу – член Правління ПрАТ «Київстар», якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар». Кількість голосуючих акцій емітента та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій емітента станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар»: - ВимпелКом Холдінгз Б.В. (VimpelCom Holdings B.V.), приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Нідерланди), станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар» є акціонером ПрАТ «Київстар» та є власником 13 094 562 (тринадцяти мільйонів дев’яноста чотирьох тисяч п’ятисот шістдесяти двох) голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Київстар», що становить 73,803826% статутного капіталу ПрАТ «Київстар» та 99,994655% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ «Київстар» станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Київстар».