Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 Київ Жилянська, 75
4. Код за ЄДРПОУ14359845
5. Міжміський код та телефон, факс044 495-65-59 044 495-65-65
6. Електронна поштова адресаpapir@bta.kiev.ua
7. В.о. Голови ПравлінняШумунова Я.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.11.2016обраноГолова Наглядової радиКурманов Олжас Каірбєковичб/с 09625364
10.11.2014 Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан)
0
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.). Курманов Олжас Каірбєкович (паспорт: серія б/с номер 09625364 виданий 10.11.2014 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан) обраний на посаду Голови Наглядової ради. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник Голови АТ «АТФ БАНК», директор департаменту ризиків АТ «Темірбанк», директор департаменту бюджетування та аналізу АТ «ЦеснаБанк», виконавчий директор АТ «Qazaq Financial Groupe», Голова Наглядової ради ПАТ "БТА БАНК". Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера АТ "БТА Банк", якому належить 99,99536% статутного капiталу.
17.11.2016обраноЧлен Наглядової радиРахматулаєв Абліміт Абдурашитовичб/с 09825612
15.01.2015 Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан
0
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.). Рахматулаєв Абліміт Абдурашитович (паспорт: серія б/с номер 09825612, виданий 15.01.2015 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан) обраний на посаду Член Наглядової ради. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ТОВ «Kazakhstan Petrochemical Industries inc», член Наглядової ради ТОВ «KLPE», Голова Ради директорів АТ «Казгеокосмос», радник Голови Ради директорів АТ «БТА Банк», виконавчий директор АТ «Qazaq Financial Group», член Ради директорівЗАТ «БТА Банк» (Республіка Білорусь), член Наглядової ради ПАТ "БТА БАНК". Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера АТ "БТА Банк", якому належить 99,99536% статутного капiталу.
17.11.2016обраноЧлен Наглядової радиТурсунов Арай Кудайбєргєновичб/с 06656579
24.05.2010 Міністерством Юстиції Республіки Казахстан
0
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.). Турсунов Арай Кудайбєргєнович (паспорт: серія б/с номер 06656579 виданий 24.05.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки Казахстан) обрано на посаду Член Наглядової ради (незалежний директор). Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керуючий директор АТ «АТФ Фінанс», директор Департаменту аналізу і управління ризиками АТ «Казина Капітал Менеджмент», заступник Голови - член Правління АТ «Євразійський Капітал», керівник Центру обслуговування інвесторів АТ «Астана Innovations», член Ради директорів – незалежний директор АТ «АСИЛ-ІНВЕСТ».
17.11.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиКурманов Олжас Каірбєковичб/с 09625364
10.11.2014 Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан
0
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Курманова Олжаса Каірбєковича (паспорт: серія б/с номер 09625364 виданий 10.11.2014 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан). Пакетом акцій та часткою в статутному капіталі емiтента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2016 р.
17.11.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРахматулаєв Абліміт Абдурашитовичб/с 09825612
15.01.2015 Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан
0
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Рахматулаєва Абліміта Абдурашитовича (паспорт: серія б/с номер 09825612 виданий 15.01.2015 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан). Пакетом акцій та часткою в статутному капіталі емiтента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2016 р.
17.11.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБезвушко Євген ОлександровичНА 485219
05.05.1998 Хмельницьким РУ ГУМВС України в Хмельницькій області
0
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради (незалежний директор) Безвушка Євгена Олександровича (паспорт: серія НА номер 485219 виданий 05.05.1998 р. Хмельницьким РУ ГУМВС України в Хмельницькій області). Пакетом акцій та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2016 р.
17.11.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМаковецький Михайло МиколайовичСК 537908
13.05.1997 Обухівським РВ ГУМВС України в Київській обл.
0
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 17.11.2016 (протокол № 4 від 17.11.2016 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради (незалежний директор) Маковецького Михайла Миколайовича (паспорт: серія СК номер 537908 виданий 13.05.1997 р. Обухівським РВ ГУМВС України в Київській обл.). Часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента не володіє ( 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2016 р.
17.11.2016обраноЧлен Наглядової радиБєктємбаєв Даніяр Муратовичб/с 07006105
01.12.2010 Міністерством Юстиції Республіки Казахстан
0
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.). Бєктємбаєв Даніяр Муратович (паспорт: серія б/с номер 07006105 виданий 01.12.2010 р. Міністерством Юстиції Республіки Казахстан) обраний на посаду Член Наглядової ради (незалежний директор). Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє ( 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист АТ «Казина Капітал Менеджмент», директор по юридичним питанням АТ «RCG Investment Advisor» (Ар Сі Джі Інвестмент Едвайзер)
17.11.2016обраноЧлен Наглядової радиСмагулова Асем Сабирханівнаб/с 07712059
26.09.2011 Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан
0
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 17.11.2016 р. (протокол № 4 від 17.11.2016 р.). Смагулова Асем Сабирханівна (паспорт: серія б/с номер 07712059 виданий 26.09.2011 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан) обрана на посаду Член Наглядової ради. Акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний менеджер правового департаменту ТОВ «Об’єднана хімічна компанія», головний менеджер юридичного департаменту ТОВ «KLPE» (КейЕлПіІ), головний юрисконсульт ТОВ «Unique Media» (Юнік Медіа), головний юрисконсульт АТ «Qazaq Financial Group» (Казак Файненшиал Груп). Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера АТ "БТА Банк", якому належить 99,99536% статутного капiталу.
17.11.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМалкін Олег ОлександровичР Р0378107
02.02.2009 3D
0
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 17.11.2016 (протокол № 4 від 17.11.2016 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Малкіна Олега Олександровича (паспорт: серія Р номер Р0378107 виданий 02.02.2009 р. 3D). Пакетом акцій та часткою в статутному капіталі емітента не володіє ( 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.06.2016 р. до 12.10.2016 р.