Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 м. Київ Саксаганського, 96
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаKiyutinaNM@pinbank.ua
7. Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
103.11.201604.11.2016фiзична особа-052.93
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (надалi – товариство), повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
4 листопада 2016р. до товариства надiйшло повiдомлення вiд фiзичної особи про придбання контрольного пакету акцiй товариства.
Розмiр частки фiзичної особи до змiни розмiру пакету акцiй становив 0 акцiй, що становило 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
Розмiр частки фiзичної особи пiсля змiни розмiру пакету акцiй становить 12 174 307 акцiй, що становить 52,93% в загальнiй кiлькостi акцiй та 53,22% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
203.11.201604.11.2016фiзична особа-48.0710
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (надалi – товариство), повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
4 листопада 2016р. до товариства надiйшло повiдомлення про придбання контрольного пакету акцiй товариства.
Розмiр частки фiзичної особи до змiни розмiру пакету акцiй становив 11 056 334 акцiй, що становило 48,071% в загальнiй кiлькостi акцiй та 48,34% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.
Розмiр частки фiзичної особи пiсля змiни розмiру пакету акцiй становить 0 акцiй, що становить 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.