Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18002 м.Черкаси вул.Гоголя, 285
4. Код за ЄДРПОУ22800735
5. Міжміський код та телефон, факс0472-36-02-69 0472-36-02-63
6. Електронна поштова адресаkanc@obl.ck.energy.gov.ua
7. Т.в.о.Голови ПравлiнняКузьмінська С.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.10.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиШрамко Андрій Володимирович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України -- -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Наглядової ради (протокол №1 від 10-11.10.2016року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), Головою Наглядової ради був обраний на засіданні Наглядової ради 16.10.2014року (протокол №1). На посаді Голови Наглядової ради перебував 1 рік 11 місяців 25 днів.
11.10.2016припинено повноваженнясекретар Наглядової радиКоваль Наталія Сергіївна - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - ак- -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Наглядової ради (протокол №1 від 10-11.10.2016року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Наглядової ради Товариства була обрана за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), Секретарем Наглядової ради була обрана на засіданні Наглядової ради 16.10.2014року (протокол №1). На посаді секретаря Наглядової ради перебувала 1 рік 11 місяців 25 днів.
11.10.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиСачівко Андрій Іванович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акц- -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Наглядової ради (проткол №1 від 10-11.10.2016року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), На посаді члена Наглядової ради перебував 1 рік 11 місяців 26 днів.
11.10.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиБогатир Василь Михайлович- -
-
3.4e-06
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Наглядової ради (проткол №1 від 10-11.10.2016року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), На посаді члена Наглядової ради перебував 1 рік 11 місяців 26 днів.
11.10.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиКомпанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД- -
-
6.7e-07
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Наглядової ради (протокол №1 від 10-11.10.2016року). Компанiя ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД ("Garensia EnterprisesLimited") - юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, до єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України не має вiдношення. Інтереси Компанії в Наглядовій раді за дорученням представляла Уманська О.П. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Наглядової ради Товариства акціонера - юридичну особу було обрано за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), На посаді члена Наглядової ради посадова особа перебувала 1 рік 11 місяців 26 днів.
11.10.2016припинено повноваженняголова Ревізійної комісіїСакало Людмила Павлівна- -
-
3.4e-06
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Ревізійної комісії (протокол №1 від 10-11.10.2016року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Ревізійної комісіїТовариства була обрана за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" була обрана на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 05.07.2012р. (протокол №1). На посаді Голови Ревізійної комісії перебувала 4 роки 3 місяці 6 днів.
11.10.2016припинено повноваженнясекретар Ревізійної комісіїСкорейко Наталія Іванівна- -
-
6.7e-07
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Ревізійної комісії (протокол №1 від 10-11.10.2016року) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Ревізійної комісіїТовариства була обрана за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Секретарем Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" була обрана на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 05.07.2012р. (протокол №1). На посаді секретаря Ревізійної комісії перебувала 4 роки 3 місяці 6 днів.
11.10.2016припинено повноваженнячлен Ревізійної комісіїКомпанія ВАНАЙР ЛІМІТЕД (VANAIR LIMITED)- -
-
6.7e-07
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" припинено повноваження, як члена Ревізійної комісії (протокол №1 від 10-11.10.2016року). Компанiя "VANAIR LIMITED" - юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Британських Вiргiнських Островiв, до єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України не має вiдношення.Інтереси Компанiї в Ревiзiйнiй комiсiї за дорученням представляла Сакiшева Айнур Тореханiвна. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу Ревізійної комісіїТовариства акціонера - юридичну особу було обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). На посаді чена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" посадова особа перебувала 4 роки 3 місяці 18 днів.
11.10.2016обраночлен Наглядової РадиМашковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління - -
-
6.7e-07
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: головний юрисконсульт ТОВ "ЛУГАНЬ"; головний юрисконсульт з питань корпоративного управління ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)"; головний юрисконсульт ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент". Акціонер - юридична особа, представником якої є Машковцев С.В., ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821) є власником 23,9885% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
11.10.2016обраночлен Наглядової РадиБогатир Василь Михайлович- -
-
3.4e-06
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
11.10.2016обраночлен Наглядової РадиДенисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державно- -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (заступник начальника відділу); Київська міська рада (заступник начальника юруправління); ТОВ "Денікс Груп" (директор); ТОВ "РСГП "Столичний" (начальник юрвідділу); ТОВ "Геліос інжиніринг" (начальник юруправління). Акціонер - юридична особа, представником якої є Денисенко В.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
11.10.2016обраночлен Наглядової РадиЄсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного - -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: Фонд державного майна України (головний спеціаліст, заступник начальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави). Акціонер - юридична особа, представником якої є Єсипенко Л.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
11.10.2016обраночлен Наглядової РадиСачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного май- -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (директор департаменту, начальник Управління, заступник директора Департаменту). Акціонер - юридична особа, представником якої є Сачівко А.І., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
11.10.2016обраночлен Ревізійної комісіїФонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства- 00032945
-
46
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Ревізійної комісії ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року). Фонд державного майна України заснований для здiйснення державної політики у сферi приватизацiї державного майна. Відповідно до Закону України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" діяльність Фонду державного майна України спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України. Строк, на який призначено особу - на строк визначений ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії.
11.10.2016обраночлен Ревізійної комісіїНовоторова Світлана Олександрівна- -
-
0
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Ревізійної комісії ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - на строк визначений ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго". Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" (головний бухгалтер, бухгалтер). У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії.
11.10.2016обраночлен Ревізійної комісіїСакало Людмила Павлівна- -
-
3.4e-06
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Ревізійної комісії ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016 року ) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - на строк визначений ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго". Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: ПрАТ "УкрЕСКо", перший заступник генерального директора.. У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії.