Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпро пр.Д. Яворницького, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняБулавiнова Таїсiя Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.11.2016призначеноЗаступник Голови Правлiння, Член ПравлiнняНочвай Анатолiй ВолодимировичСН 860310
30.07.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 01 листопада 2016р. (Протокол засiдання
№ 279) з 01 листопада 2016 року на посаду заступника Голови Правлiння на невизначений термiн призначений Ночвай Анатолiй Володимирович (паспорт: серiя СН номер 860310, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 30.07.1998р.).
Ночвай А. В. з 2005 року по 19 серпня 2015 року працював на керiвних посадах в ПАТ «ВiЕйБi Банк», а саме директором департаменту пiдтримки роздрiбної мережi. З 05 жовтня 2015 року - Радник Голови Правлiння з питань розвитку роздрiбного бiзнесу та мережi АКБ «НОВИЙ».
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 01 листопада 2016р. (Протокол засiдання
№ 279) з 01 листопада 2016 року Ночвай Анатолiй Володимирович призначений членом Правлiння АКБ «НОВИЙ».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє.