Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Фiнансова компнiя "Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 мiсто Київ Жилянська, буд 114, оф. 6
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс0443328941 0443328941
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
31.10.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович- -
-
0
Протоколом №31/10/2016 Засiдання Наглядової ради ПрАТ "Фiнансова компанiя "Агрохолдiнг Полiсся" вiд 31.10.2016 р. було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Тимощука Олександра Вiкторовича в зв'язку з поданою ним заявою про звiльнення iз займаної посади, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 25.08.2015р. Попередня посада Фахiвець з управлiння активами ТОВ "КУА "Олiмп Ессет Iнвестмент"
31.10.2016обраноГолова ПравлiнняБойко Роман Миколайович- -
-
0
Протоколом №31/10/2016 Засiдання Наглядової ради ПрАТ "Фiнансова компанiя "Агрохолдiнг Полiсся" вiд 31.10.2016 р. було прийнято рiшення про обрання Головою Правлiння Бойка Романа Миколайовича.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр частки в статутному капiталi Товариства складає: 0 %. Не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обраний з 01.11.2016 р. до переобрання. Попередня посада яку займав -
Керiвник комерцiйного вiддiлу ПрАТ "Фiнансова компанiя "Агрохолдiнг Полiсся".