Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 205-37-26
6. Електронна поштова адресаoffice@buc.com.ua
7. В.о. Голови ПравлінняПилипчук Л.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
31.10.2016звільненоНачальник управління фінансового моніторингу, член ПравлінняКівак Олексій Володимирович
0
31 жовтня 2016 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк) (протокол № 135) прийняті рішення: Звільнити з 01.11.2016 р. Ківака Олексія Володимировича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку шляхом переведення його на посаду заступника начальника управління фінансового моніторингу Банку. Ківак О.В. перебував на посаді начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку з 14.04.2016р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
31.10.2016призначеноНачальник управління фінансового моніторингу, член ПравлінняАкулова Наталія Артемівна
0
31 жовтня 2016 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Банк) (протокол № 135) прийняті рішення: Призначити з 01.11.2016 р. Акулову Наталію Артемівну (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку шляхом переведення її з посади головного спеціаліста управління фінансового моніторингу Банку. Акулова Н.А. призначена на посаду начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку на строк до моменту переобрання або припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: з 17.08.2005 р. по теперішній час - головний спеціаліст управління фінансового моніторингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.