Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-04
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. В.о. Голови ПравлiнняКравець Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.10.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Александров Олексiй Васильович-
5.7e-05
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Александрова Олексiя Васильовича у зв’язку iз поданою ним заявою про звiльнення.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Александров О.В. перебував 1 рiк 3 мiсяцi.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа володiє 0,000057% вiд статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.10.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Лєбєдєва Наталiя Валентинiвна-
5.7e-05
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лєбєдєвої Наталiї Валентинiвни у зв’язку iз поданою нею заявою про звiльнення.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Лєбєдєва Н.В. перебувала 1 рiк 1 мiсяць.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа володiє 0,000057% вiд статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.10.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»Чернишов Денис Вiкторович-
5.7e-05
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19) припинено повноваження члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Чернишова Дениса Вiкторовича у зв’язку iз поданою ним заявою про звiльнення.
На посадi члена Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Чернишов Д.В. перебував 1 рiк 6 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа володiє 0,000057% вiд статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.25.10.2016обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Тютюн Iнна Богданiвна-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19) Тютюн Iнну Богданiвну обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено її на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати прийняття зазначеного рiшення.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Тютюн I.Б. обiймала такi посади:
? 10.2010 – 03.2012 – директор департаменту iндивидуального бiзнесу АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК»;
? 04.2012 – 07.2015 – заступник директора Генерального департаменту iнформацiйних технологiй та платiжних систем Нацiонального банку України;
? 07.2015 – 10.2016 – директор департаменту карткових продуктiв та альтернативних каналiв продажу АБ «УКРГАЗБАНК»;
? з 25.10.2016 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
25.10.2016обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Мецгер Євген Володимирович-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19) Мецгера Євгена Володимировича обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено його на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати прийняття зазначеного рiшення.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Мецгер Є.В. обiймав такi посади:
? 04.2009 – 06.2011 – заступник начальника управлiння органiзацiї та супроводження роздрiбного бiзнесу-начальник вiддiлу органiзацiї продажу роздрiбних послуг АТ «Укрексiмбанк»
? 06.2011 – 04.2013 – заступник начальника управлiння органiзацiї та супроводження роздрiбного бiзнесу АТ «Укрексiмбанк»;
? 04.2013 – 04.2014 – начальник управлiння малого та середнього бiзнесу АТ «Укрексiмбанк»;
? 04.2014 – 05.2015 – заступник начальника управлiння малого та середнього бiзнесу АТ «Укрексiмбанк»;
? 05.2015 – 10.2016 – директор департаменту малого та середнього бiзнесу АБ «УКРГАЗБАНК»;
? з 25.10.2016 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
25.10.2016обраноЧлен Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Храмов Юрiй Анатолiйович-
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19) Храмова Юрiя Анатолiйовича обрано до складу Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначено його на посаду заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) рокiв з дати прийняття зазначеного рiшення.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.10.2016 (протокол №19).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Храмов Ю.А. обiймав такi посади:
? 12.2011 – 02.2012 – радник Голови Правлiння служби Голови Правлiння ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»;
? 03.2012 – 06.2014 – радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»;
? 03.10.2016 – 24.10.2016 – радник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
? з 25.10.2016 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».