Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентраль"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента73000 м. Херсон Бериславське шосе, 1
4. Код за ЄДРПОУ00131771
5. Міжміський код та телефон, факс(0552) 35 24 56 (0552) 35 24 42
6. Електронна поштова адресаolya@tec.ks.ua
7. Голова правлінняПедченко Богдан Антонович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.10.2016звільненоГолова Наглядової радиСачівко Андрій Івановичд/н д/н
д/н
0
Зміни відбулися згідно Протоколу №1/2016засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Херсонська теплоелектроцентраль від 25.10.2016 року. Посадова особа – Голова Наглядової ради ПАТ “Херсонська ТЕЦ” - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України Сачівко Андрій Іванович ( не надано згоду на розкриття паспортних даних), Звільнено з посади з 08.09.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Попереднє місце роботи Директор департаменту, начальник управління, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України. Звільнено в зв’язку з обранням нового Голови Наглядової ради. Особа на даній посаді перебувала з 08.09.2016р.
26.10.2016звільненоЧлен Наглядової радиЄсипенко Людмила Миколаївнад/н д/н
д/н
0
Зміни відбулися згідно Протоколу №1/2016засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Херсонська теплоелектроцентраль від 25.10.2016 року. Посадова особа– Член Наглядової ради ПАТ “Херсонська ТЕЦ” - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України Єсипенко Людмила Миколаївна ( не надано згоду на розкриття паспортних даних), Звільнено з посади з 25.10.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України. Особа на даній посаді перебувала з 08.09.2016р.
26.10.2016призначеноГолова Наглядової радиЄсипенко Людмила Миколаївнад/н д/н
д/н
0
Зміни відбулися згідно Протоколу №1/2016засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Херсонська теплоелектроцентраль від 25.10.2016 року. Посадова особа– Голова Наглядової ради ПАТ “Херсонська ТЕЦ” - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України Єсипенко Людмила Миколаївна ( не надано згоду на розкриття паспортних даних), Призначено на посаду з 25.10.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та/або обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
26.10.2016призначеноЧлен Наглядової радиСачівко Андрій Івановичд/н д/н
д/н
0
Зміни відбулися згідно Протоколу №1/2016засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Херсонська теплоелектроцентраль від 25.10.2016 року. Посадова особа – Член Наглядової ради ПАТ “Херсонська ТЕЦ” - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України Сачівко Андрій Іванович ( не надано згоду на розкриття паспортних даних), Призначено на посаду з 25.10.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Попереднє місце роботи Директор департаменту, начальник управління, заступник директора Департаменту Фонду державного майна України Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та/або обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.