Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 Київ Жилянська, 75
4. Код за ЄДРПОУ14359845
5. Міжміський код та телефон, факс044 495-65-59 044 495-65-50
6. Електронна поштова адресаpapir@bta.kiev.ua
7. Голова ПравлінняПрохоренко В.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.10.2016Головний бухгалтерГрідіна Галина ВасилівнаМЕ 351152
25.11.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві
0
Відповідно до рішення Національного банку України від 21 жовтня 2016 року (лист Департаменту реєстраційних питань та ліцензування від 24.10.2016 року № 24-0004/87787) та наказу № 290-к від 25.10.16 ПАТ "БТА БАНК" Грідіна Галина Василівна з 25 жовтня 2016 року заступила на посаду Головного бухгалтера – директора Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Генерального операційно-фінансового департаменту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БТА БАНК". Грідіна Галина Василівна (паспорт: серія МЕ номер 351152 виданий 25.11.2003 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві) пакетом акцій та часткою в статутном капіталі ПАТ "БТА БАНК" не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера - начальник Управління методології обліку та контролю банківських операцій Департаменту бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "БТА БАНК", Головний бухгалтер ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК".