Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 Київ Жилянська, 75
4. Код за ЄДРПОУ14359845
5. Міжміський код та телефон, факс044 495-65-59 044 495-65-65
6. Електронна поштова адресаpapir@bta.kiev.ua
7. Голова ПравлінняПрохоренко В.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.10.2016припинено повноваженняЧлен ПравлінняФіалковська Вікторія ВеніамінівнаНЕ 157945
05.07.2002 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл.
0
Наглядовою радою ПАТ "БТА БАНК" (протокол від 21 жовтня 2016 року) прийнято рішення про припинення повноваження члена Правління ПАТ "БТА БАНК" Фіалковської Вікторії Веніамінівни з 24 жовтня 2016р. Посадова особа Фіалковська Вікторія Веніамінівна (паспорт НЕ 157945, виданий 05.04.2002 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл.) не володiє часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14 липня 2016 року.
21.10.2016обраноЧлен ПравлінняГайворон Наталія ВасилівнаМЕ 729016
25.02.2006 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Наглядовою радою ПАТ "БТА БАНК" (протокол від 21 жовтня 2016 року) прийнято рішення про обрання Гайворон Наталії Василівни заступником Голови Правління, членом Правління ПАТ «БТА БАНК» з 24 жовтня 2016р. Посадова особа Гайворон Наталія Василівна (паспорт: серія МЕ номер 729016 виданий 25.02.2006 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві) не володiє часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансування тероризму департаменту із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки ПАТ "КБ "ПРАВЕКС-БАНК". Зміни відбулися у зв'язку з вимогами чинного законодавства.