Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 м. Київ вул. Межигірська, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ22877057
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 461-54-30 (044) 461-54-28
6. Електронна поштова адресаuice@uice.com.ua
7. Голова ПравлінняГулей А.І.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.10.2016призначеноГолова ПравлінняГулей Анатолій ІвановичМЕ 735658
23.03.2006 Печерськиv РУ ГУ МВС України в місті Києві
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Біржовою Радою ПрАТ "УМВБ" 10.10.2016 р. У зв'яку із закінченням 10.10.2016 року строку повноважень Голови Правління ПрАТ "УМВБ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи. Посадова особа Гулей Анатолій Іванович (паспорт: серія МЕ номер 735658 виданий 23.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Голова Правління на новий строк. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 11.10.2016 - 11.10.2019. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "УМВБ", професор Чеського банківського інституту «Висока школа», Голова правління ВАТ "Ощадбанк". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее