Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Кудрявський узвiз, б.2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс/044/5904661 /044/ 5904664
6. Електронна поштова адресаo.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняГребiнський леонiд Андрiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.10.2016припинено повноваженняЗаступник Голови ПравлiнняПечовал Катерина ВiкторiвнаСТ 014235
20.02.2008 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 20.02.2008р.
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» вiд 07 жовтня 2016 року (Протокол № 96), прийнято рiшення про наступне:
- Припинити з 07 жовтня 2016 року (останнiй день виконання повноважень) повноваження члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння Печовал Катерини Вiкторiвни, за її заявою. Паспорт серiя СТ № 014235, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 20.02.2008р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями та часткою в статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» не володiє. Перебувала на посадi з 12.03.2015 року. На дану посаду нiкого не призначено.