Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента02002 Київ проспект Науки 54-Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс044 393-74-00 044 393-74-00
6. Електронна поштова адресаoffice@bankcenter.com.ua
7. Голова ПравлінняКлимович І.Л.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.10.2016призначеноГолова ПравлінняКлимович Ілля ЛеонидовичКЕ 975999
11.03.1998 Біляївським РВ УМВС України в Одеській області
0
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової Ради (протокол №80 від 04.10.2016) Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Національного банку України від 30.09.2016 №359 Посадова особа Климович Ілля Леонидович (паспорт: серія КЕ номер 975999 виданий 11.03.1998 р. Біляївським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: <з 04.10.2016>. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: <ПАТ КБ Центр" - заступник Голови Правління, ПАТ "Банк "Восток" - керівник віддулу розробки продуктів, ПАТ UniCredit Bank - регіональний директор>. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0.00%розміру пакету акцій.