Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ23707357
5. Міжміський код та телефон, факс0443711717 0443711717
6. Електронна поштова адресаusk@уck.net.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови ПравлiнняКравченко Антон Валерiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.10.2016обраноГолова комiсiї з припиненняКравченко Антон Валерiйович
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол № 4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- обрано Головою комiсiї з припинення емiтента – Кравченка Антона Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 04.10.2016 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емiтента шляхом перетворення. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду: виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПРАТ "УСК", виконуючий обов’язки директора Харкiвської фiлiї ПРАТ "УСК". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.10.2016обраноЧлен комiсiї з припиненняНосова Юлiя Вячеславiвна
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол № 4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- обрано членом комiсiї з припинення емiтента – Носову Юлiю Вячеславiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 04.10.2016 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емiтента шляхом перетворення. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду: заступник Голови Правлiння з продажiв ПРАТ "УСК", директор з продажiв ТДВ "СК "АКТИВ-ГАРАНТ", директор Другого Київського управлiння продаж Київської мiської дирекцiї ПрАТ "СК "УСГ", заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", заступник Голови Правлiння ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", директор департаменту корпоративних продажiв ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", директор департаменту органiзацiї продажу ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник управлiння з корпоративного продажу ВАТ УСК "Дженералi Гарант". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.10.2016обраноЧлен комiсiї з припиненняЧеботько Людмила Михайлiвна
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол № 4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- обрано членом комiсiї з припинення емiтента – Чеботько Людмилу Михайлiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з 04.10.2016 року. Посадову особу обрано – до завершення процедури припинення емiтента шляхом перетворення. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду: начальник вiддiлу з фiнансового монiторингу ПРАТ "УСК". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.10.2016припинено повноваженняВиконуючий обов’язки Голови ПравлiнняКравченко Антон Валерiйович
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол № 4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- припинено повноваження виконуючого обов’язки Голови Правлiння емiтента – Кравченка Антона Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 04.10.2016 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 16 вересня 2016 року по 04 жовтня 2016 року. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть зазначеної посадової особи на цю посаду нiкого не обрано.
04.10.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняНосова Юлiя Вячеславiвна
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол №4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- припинено повноваження члена Правлiння емiтента – Носової Юлiї Вячеславiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 04.10.2016 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 23 листопада 2015 року по 04 жовтня 2016 року. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть зазначеної посадової особи на цю посаду нiкого не обрано.
04.10.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняЧеботько Людмила Михайлiвна
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол № 4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- припинено повноваження члена Правлiння емiтента – Чеботько Людмили Михайлiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 04.10.2016 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 29 квiтня 2011 року по 04 жовтня 2016 року. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть зазначеної посадової особи на цю посаду нiкого не обрано.
04.10.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняСавiнова Iрина Євгенiвна
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ" (надалi – емiтент) вiд 04.10.2016 року (протокол № 4/2016), у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення, з метою здiйснення процедури припинення емiтента, змiнено склад його посадових осiб, а саме:
- припинено повноваження члена Правлiння емiтента – Савiнової Iрини Євгенiвни (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), 04.10.2016 року. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала з 29 квiтня 2011 року по 04 жовтня 2016 року. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть зазначеної посадової особи на цю посаду нiкого не обрано.