Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента02160 м. Київ проспект Возз'єднання, 19
4. Код за ЄДРПОУ30968986
5. Міжміський код та телефон, факс044 499 77 61 044 499 77 60
6. Електронна поштова адресаashevkoplyas@alfaic.ua
7. Голова ПравлiнняМисник Геннадiй Павлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
03.10.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиКоваль Людмила Василiвна
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Людмили Василiвни. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради – 5 мiсяцiв.
03.10.2016обраноГолова Наглядової радиЛуканов Олександр Костянтинович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Луканова Олександра Костянтиновича. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Члена Правлiння, Президента Компанiї.
03.10.2016обраноЧлен Наглядової радиМейзнер Яцек Якуб
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Мейзнера Яцека Якуба. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Голови Правлiння.
03.10.2016обраноЧлен Наглядової радиКоваль Людмила Василiвна
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Людмилу Василiвну. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Фiнансового директора, Начальника управлiння супроводження iнвестицiйних проектiв i операцiй з проблемними активами.
03.10.2016обраноЧлен Наглядової радиДоброгаєв Олексiй Олегович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Доброгаєва Олексiя Олеговича. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Генерального директора, Вiце-президента, Члена Правлiння.
03.10.2016обраноЧлен Наглядової радиАтанов Артур Анатолiйович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Атанова Артура Анатолiйовича. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Директора з продажiв та дистрибуцiї роздрiбного бiзнесу, Директор з розвитку роздрiбного бiзнесу, Директор центру роздрiбного бiзнесу.