Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 Київ Смiлянська, 10/31
4. Код за ЄДРПОУ21265671
5. Міжміський код та телефон, факс(44) 230-70-20 (44) 230-70-22
6. Електронна поштова адресаvictor@arma-ic.com
7. Голова ПравлiнняФетiсова Л.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
03.10.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняФетiсова Людмила Василiвна
0
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 03 жовтня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 08.10.2016р. повноважень Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Фетiсової Людмили Василiвни у зв’язку iз закiнченням строку перебування на вказанiй посадi.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi Голови Правлiння ПРАТ СК "АРМА" Фетiсова Л.В. перебувала з 08.10.2013р.
03.10.2016обраноГолова ПравлiнняФетiсова Людмила Василiвна
0
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 03 жовтня 2016 року прийнято рiшення про обрання Фетiсову Людмилу Василiвну Головою Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" строком на п’ять рокiв з 09 жовтня 2016р.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п’яти рокiв Фетiсова Л.В. обiймала посади заступника Голови Правлiння ПРАТ СК "АРМА", тимчасово виконуючої обов’язки Голови Правлiння ПРАТ СК "АРМА", Голови Правлiння ПРАТ СК "АРМА".