Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01103 м. Київ вул. Пiдвисоцького, буд. 7
4. Код за ЄДРПОУ26519933
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 206 33 88 (044) 206 33 51
6. Електронна поштова адресаmag@tc-bank.com
7. Голова ПравлiнняКравченко Петро Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.09.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПриходько Микола Павлович
0
Рiшення про припинення повноважень посадової особи емiтента прийнято Рiшенням акцiонера №5/2016 вiд 27.09.2016 року. Посадова особа Приходько Микола Павлович (Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) припинила повноваження на посадi Член Ревiзiйної комiсiї. Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадi злочини не має. Строк, протягом якого перебував на посадi - 8 рокiв.
На мiсце посадової особи обрано нового члена Ревiзiйної комiсiї - Мацкевич Анну Анатолiївну .
27.09.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїМацкевич Анна Анатолiївна
0
Рiшення про обрання посадової особи емiтента прийнято Рiшенням акцiонера №5/2016 вiд 27.09.2016 року. Посадова особа Мацкевич Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) призначена на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв особа обiймала посади: бахгалтер в ДП «ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА».
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее