Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 м.Київ Народного Ополчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ22927045
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адресаkanc@centrenergo.com
7. Виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"Коземко Олег Миронович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.09.2016припинено повноваженнячлен Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГОКравець Петро Павлович
0.000541
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Кравця Петра Павловича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,000541 % у статутному капiталi емiтента. Особа обiймала посаду члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" з 20.05.2011 р. по 26.09.2016р. Пiдстава припинення повноважень: заява Кравця П.П.
26.09.2016припинено повноваженнячлен Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"Бабенко Iгор Анатолiйович
0
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Бабенка Iгоря Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа обiймала посаду члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" з 24.05.2012 р. по 26.09.2016р. Пiдстава припинення повноважень: заява Бабенка I.А.
26.09.2016припинено повноваженнячлен Дирекцiї ПАТ "Центренерго"Тарутiн Сергiй Георгiйович
0
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) припинено повноваження члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Тарутiна Сергiя Георгiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа обiймала посаду члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" з 01.09.2011 р. по 26.09.2016р. Пiдстава припинення повноважень: заява Тарутiна С.Г.
26.09.2016обранодиректор (член Дирекцiї) ПАТ "Центренерго"Салимон Михайло Пантелейович
0.000812
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) обрано директором (членом Дирекцiї) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Салимона Михайла Пантелейовича. Особа призначена безстроково та може бути звiльнена з пiдстав, передбачених чинним законодавством України або внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Посади, якi особа обiймала останнi п'ять рокiв: головний iнженер Трипiльської ТЕС, заступник директора технiчного з реконструкцiї, заступник директора з виробництва та технiчної полiтики, директор з виробництва та технiчної полiтики ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,000812 % у статутному капiталi емiтента. Пiдстава призначення:звернення виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Коземка О.М.
26.09.2016обранодиректор (член Дирекцiї) ПАТ "Центренерго"Сагiр Владислав Георгiйович
0
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) обрано директором (членом Дирекцiї) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Сагiра Владислава Георгiйовича. Особа призначена безстроково та може бути звiльнена з пiдстав, передбачених чинним законодавством України або внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Посади, якi особа обiймала останнi п'ять рокiв: заступник директора з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва, директор з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пiдстава призначення:звернення виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Коземка О.М.
26.09.2016обранодиректор (член Дирекцiї) ПАТ "Центренерго"Завальнюк Iрина Олександрiвна
0.00027
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) обрано директором (членом Дирекцiї) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Завальнюк Iрину Олександрiвну. Особа призначена безстроково та може бути звiльнена з пiдстав, передбачених чинним законодавством України або внутрiшнiми нормативними документами ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Посади, якi особа обiймала останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,000270 % у статутному капiталi емiтента. Пiдстава призначення:звернення виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Коземка О.М.