Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ00384147
5. Міжміський код та телефон, факс06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адресаl.hizhnya@mezpology.zp.ua
7. Голова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.09.2016обраноГолова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович
0
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016 р. Закарлюку Олега Васильовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 16.09.2016 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2016 року до 15.09.2017 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).
15.09.2016обраночлен ПравлiнняКравинський Дмитро Григорович
0
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016 р. Кравинського Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 16.09.2016 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2016 року до 15.09.2017 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).
15.09.2016обраночлен ПравлiнняШкабарня Вiталiй Вiкторович
0.0006
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016 р. Шкабарню Вiталiя Вiкторовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 16.09.2016 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2016 року до 15.09.2017 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: технiчний директор, головний iнженер, начальник управлiння з приймання та пiдготовки до переробки насiння соняшника, член правлiння. Володiє 0,0006% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).
15.09.2016обраночлен ПравлiнняКрилов Денис Валерiйович
0.0872
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016 р. Крилова Дениса Валерiйовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 16.09.2016 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2016 року до 15.09.2017 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора по закупкам, генеральний директор, член правлiння. Володiє 0,0872% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).