Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ00384147
5. Міжміський код та телефон, факс06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адресаl.hizhnya@mezpology.zp.ua
7. Голова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.09.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович
0
16.09.2016 р. припинено повноваження голови Правлiння Закарлюки Олега Васильовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
16.09.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняКравинський Дмитро Григорович
0
16.09.2016 р. припинено повноваження члена Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
16.09.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняШкабарня Вiталiй Вiкторович
0.0006
16.09.2016 р. припинено повноваження члена Правлiння Шкабарнiя Вiталiя Вiкторовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0.0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
16.09.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняКрилов Денис Валерiйович
0.0872
16.09.2016 р. припинено повноваження члена Правлiння Крилова Дениса Валерiйовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0872% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.