Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044)364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
14.09.2016звільненоЧлен Правлiння - Директор з корпоративного бiзнесуКравець Владислав Iванович- -
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Промiнвестбанк" вiд 08.09.2016 №25 та згiдно з наказом вiд 08.09.2016 р.№ 1825-к Члена Правлiння - Директора з корпоративного бiзнесу Кравця Владислава Iвановича звiльнено з посади за власним бажанням (ст.38 КЗпП України) 14.09.2016 року.
У складi Правлiння Кравець В.I. перебував з 08.07.2009 по 14.09.2016 року.
До складу Правлiння замiсть звiльненого Кравця В.I. нiкого не призначено.