Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Український Страховий Капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ23707357
5. Міжміський код та телефон, факс(044)371-17-17 (044)371-17-17
6. Електронна поштова адресаusk@уck.net.ua
7. Голова ПравлiнняГончаров Олександр Михайлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
14.09.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняГончаров Олександр Михайлович
0
1. Протоколом засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ» № 258 вiд 14 вересня 2016 року було прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння ПРАТ «УСК» Гончарова Олександра Михайловича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) 16 вересня 2016 року у зв’язку iз звiльненням. Останнiм робочим днем посадової особи є 15 вересня 2016 року. Фiзична особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 06 жовтня 2015 року по 15 вересня 2016 року.
14.09.2016обраноВиконуючий обов’язки Голови ПравлiнняКравченко Антон Валерiйович
0
2. Протоколом засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ» № 258 вiд 14 вересня 2016 року було призначено Кравченка Антона Валерiйовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) виконуючим обов’язки Голови Правлiння ПРАТ «УСК» з 16 вересня 2016 року до обрання Голови Правлiння ПРАТ «УСК», у зв’язку iз припиненням повноважень особи, що обiймала цю посаду. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконуючий обов’язки директора Харкiвської фiлiї ПРАТ «УСК».