Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49023 м. Днiпро Комiнтерну, 7
4. Код за ЄДРПОУ05393062
5. Міжміський код та телефон, факс (056) 787-92-06
6. Електронна поштова адреса Info.kominmet@gmail.com
7. Голова правлiнняБотюк О.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
13.09.2016звільненоЧлен правлiння Конiєнко Сергiй Володимирович АК 269562
21.09.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Згiдно наказу Голови правлiння № 89 вiд 13.09.2016р. посадова особа Член правлiння ПАТ “Комiнмет” Конiєнко Сергiй Володимирович (паспорт АК 269562, виданий 21.09.1998р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) звiльнений 15.09.2016р. у зв’язку з заявою про звiльнення за власним бажанням. Не володiє часткою в Статутному капiталi емiтента. Перебув на посадi з 22.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.