Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги
4. Код за ЄДРПОУ23707357
5. Міжміський код та телефон, факс0443711717 0443711717
6. Електронна поштова адресаusk@уck.net.ua
7. Голова ПравлiнняГончаров Олександр Михайлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
09.09.2016звільненоГоловний бухгалтерПолiщук Лариса Володимирiвна
0
Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ» № 01/09/16-к вiд 09 вересня 2016 року Головний бухгалтер Полiщук Лариса Володимирiвна (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) була звiльнена з посади Головного бухгалтера з 16 вересня 2016 року у зв’язку з подачею заяви про звiльнення. Фiзична особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 01 квiтня 2015 року по 16 вересня 2016 року. На посаду Головного бухгалтера замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.